Меню
Количка

Декларация за поверителност и GDPR защита

Политика за защита на личните данни (GDPR)
в сила от 
15-07-2022г.

Благодарим Ви, че посетихте уебсайта на ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД!

Преди да използвате нашия уебсайт, моля, прочетете внимателно тази Политика.

Въведение

Всяко лице, посещаващо уебсайта www.diommi.bg (ползвател/потребител) може да сърфира из уебстраниците му и да използва услугите и съдържанието му като посетител или като регистриран потребител и обработването на лични данни, като резултат от този достъп, е описано в настоящата Политика.

1.      Цел на събирането и обработването на данни.

Фирма ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД, ЕИК: 201659429, седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев, ул. Панаирски ливади - продължение е администраторът на личните данни на всеки посетител/регистриран потребител в уебсайта www.diommi.bg и контролира обработването на потребителските данни.

ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД информира потребителите на своя уебсайт за следното:

§  За постигане на целта да бъде изпълнен договора за продажба от разстояние и по-специално, за да се предостави възможност на потребителя да завърши своите поръчки и свързаните с това цели, подробно описани в следващото изречение, е необходимо да се обработват личните данни, предоставяни от потребителя във формуляра за поръчка, както и да се записват и проследяват транзакциите на потребителя. Целта на това необходимо обработване на данни е завършването на всяка поръчка, комуникацията и уведомителните съобщения относно етапите на обработване на поръчка, предоставянето на разяснения във връзка с поръчка и като цяло анализа и информирането за покупките, които потребителят е направил, за да се изпълнят договорните задължения на ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД, доставката на поръчка до избрания адрес, когато е необходимо – идентификацията и потвърждаването на потребителя, посещения на потребителя във връзка с изпълнението на поръчка и уведомяването за съществуващите наличности на стоки, както и други цели, свързани с поръчки/заявки чрез електронния магазин, съгласно предвиденото в Общите условия за ползване на сайта и електронния магазин на ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД. В допълнение, ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД с цел улесняването на регистрираните потребители чрез създаване на потребителски профил с лични данни и информация за целите на доставките, поръчките и управлението на комуникациите.

§  Някои видове обработване на лични данни е необходимо за подобряване на услугите, предоставяни от ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД, за популяризиране/развиване на дейността и стоките/услугите, за оценката на нашите продукти и услуги, за проучвания за удовлетвореност на клиентите, за установяване на опит на измами или злоупотреби и като цяло за установяване, упражняване и/или защита на правни претенции, както и за всякакво сътрудничество със съдебни и регулаторни органи. В случай, че се свържете с нас с въпрос, свързан с нашите продукти/услуги, преди да направите покупка или да получите услуга, ние ще се нуждаем от някои от Вашите данни, за да можем да Ви отговорим, тъй като е в наш легитимен интерес да улесним потребителите при извършване на техните покупки. Също така, обработване на данни е необходимо за регулярна комуникация с посетителя и/или регистрирания потребител чрез телефон, поща, електронна поща (имейл), съобщение на мобилен телефон (SMS) или други подходящи начини за комуникация, като се използват данните за контакт на потребителя, които са били законосъобразно получени по време на използването на www.diommi.bg във връзка със стоките и услугите, предлагани от ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД, в контекста на взаимоотношение помежду им и докато потребителят не възразява срещу такава комуникация. Тази комуникация може да включва информация за стоките/услугите и/или промоции и/или игри и/или проучвания на ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД както и за други промоционални дейности за подобни цели. Също така, ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД може да си комуникира с посетителя и/или регистрирания потребител чрез услуги за комуникация OTT (over-the-top), като Вайбър (Viber), Мессенджер (Messenger) и т.н., за целите на по-добра комуникация и ефективност на разходите. И накрая, ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД счита, че легитимните му интереси включват представянето и популяризирането на фирмата и магазините и, както и на неговите стоки и услуги в социалните мрежи и в други услуги на информационното общество, като дава възможност на други потребители на тези мрежи да участват в промоции, както и да изразят, че им харесва (“like”) нашата страница и да публикуват коментари за нашите стоки/услуги.

§  За спазване на законови задължения на ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД ( от Общия регламент относно защитата на данните): такива могат да бъдат, например, задължения съгласно данъчното законодателство, счетоводното законодателство и др. Целите на обработването в тези случаи са спазването на съответното законово задължение от страна на ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД съгласно приложимото законодателство.

§  Всеки регистриран потребител има право, но и задължение да осъществи достъп, да коригира и актуализира личните си данни, които разкрива, и следва да уведоми ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД за всяка промяна в личната информация, въведена по време на регистрацията в електронния магазин на ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД, с оглед по-доброто обслужване.

§  Когато правите поръчка на стока/заявка за услуга чрез уебсайта www.diommi.bg, договорът ни с Вас не може да бъде сключен/изпълнен, ако не попълните задължителните лични данни или не ни предоставите допълнителна информация, която сме сметнали за необходима за сключване/изпълнение на договора. 

2.      Обработване и категории лични данни. Права на посетителите /регистрираните потребители.

§  Обработване на лични данни: За онлайн покупки, ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД ще обработва личните данни на потребителя, посочени от същия при създаването на потребителския му профил и/или във формуляра за поръчка, за да бъде завършена конкретната поръчка чрез електронния ни магазин. Всеки потребител на електронния магазин www.diommi.bg има възможност да избере между 2 начина за завършване на онлайн поръчка за предоставяне на личните си данни:

-          Като посетител: В този случай събраните лични данни на посетителя ще касае единствено изпълнението на договора за продажба от разстояние и други цели на обработване, посочени в настоящата Политика за защита на личните данни. Определени данни, обаче, доказващи сключването и изпълнението на договора и/или други данни, свързани с договора, както и доказателство за уведомяването за обработването на личните данни, ще бъдат запазени във форма, позволяваща идентификация с оглед спазване на законови задължения на ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД (напр. за данъчни цели) и/или за установяване, упражняване и/или защита на правни претенции. Също така данни за контакт (във форма, позволяваща идентификация) ще бъдат запазени и използвани от ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД за маркетингови цели, освен ако потребителят е заявил, че не желае такава комуникация.

-          Като регистриран потребител в електронния магазин: В този случай потребителят е създал потребителски профил в нашия електронен магазин и личните му данни ще бъдат запазени от ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД във форма, позволяваща идентификация, докато потребителят поиска заличаване на своя потребителски профил (след като той/тя поиска това, данните ще бъдат анонимизирани). Определени данни, обаче, доказващи сключването и/или изпълнението на договорите и други данни, свързани с договорите, както и доказателство за уведомяването за обработването на личните данни, ще бъдат запазени във форма, позволяваща идентификация, след това, с оглед спазване на законови задължения на ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД (напр. за данъчни цели) и/или за установяване, упражняване и/или защита на правни претенции. Също така, след като потребителят поиска заличаването на потребителския му профил ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД ще запази данни за контакт (във форма, позволяваща идентификация) и ще ги използва за маркетингови цели, освен ако потребителят е заявил, че не желае такава комуникация.

§  Категории лични данни

-          първо име и фамилия на потребителя

-          адрес за доставка на поръчаните стоки/услуги

-          адрес за фактуриране (в случай, че е различен от адреса за доставка)

-          информация за фактуриране (в случай, че е поискана фактура)

-          телефонен номер за контакт

-          адрес на електронна поща (имейл) на потребителя.

§  В допълнение към горепосоченото, ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД събира и съхранява и следните лични данни за регистрираните потребители:

-          история на поръчки/заявки

-          честота на посещенията

-          стоки/услуги в кошницата за пазаруване или в списъка с любими продукти

-          участия в промоции

§  В случай, че бъде поискано стоки/услуги да се доставят на трето лице, различно от посетителя/регистрирания потребител, последният потвърждава, че носи пълната отговорност да уведоми и да получи надлежно съгласие от лицето, посочено като получател, за представянето на личните му данни на ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД, с единствената цел да се доставят съответните стоки/услуги и посетителят/регистрираният потребител поема пълна отговорност за каквито и да било претенции от страна на това лице (получател) срещу ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД. Във всички други случаи, ако ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД получи информация за трети лица във връзка с взаимодействието с посетителя или регистрирания потребител, тогава последният следва да има правно основание за предоставяне на тези данни (в случаите, при които посетителят или регистрираният потребител предоставя данните), например съгласието на третото лице, и във всички случаи посетителят или регистрираният потребител следва да информира третите лица за това как ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД ще обработва техните данни и да предостави другата необходима информация, съдържаща се в настоящата Политика за защита на личните данни.

§  Данните относно кредитна/дебитна карта, използвана от посетителя или регистрирания потребител, не се запазват от ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД по време на транзакцията/продажбата, а се записват директно в електронна среда на дружество-партньор, което е ангажирано с плащанията и обработването по отношение на кредитни/дебитни карти.

Заключение

По отношение на всички процедури по събиране и обработване на данни, ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД изисква от своите работници/служители, партньори, лицата, имащи качество на обработващи лични данни, и агентите си да спазват изцяло разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните, както и приложимото действащо законодателство, свързано със защита на личните данни, като те са обвързани с договорни задължения за спазване на изискванията. ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД изисква от своите работници/служители, доставчиците на уебсайта, както и от трети лица – негови партньори, да предприемат всички необходими технически и организационни мерки (включително подходящи политики и процедури за предотвратяване разкриването на личните данни на посетителите/регистрираните потребители и да са приели и приложили процедури за управление и обработване на лични данни по начин, който е законосъобразен и осигурява защита в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните).

Връзки (линкове) към уебсайтове, приставки (plug-ins) и приложения на трети лица: Уебсайтът www.diommi.bg може да съдържа връзки (линкове) към уебсайтове, приставки (plug-ins) и приложения на трети лица. Натискането или активирането на тези връзки (линкове) може да позволи на трети лица да събират или споделят данни за потребителя. ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД не контролира тези уебсайтове, приставки (plug-ins) и приложения на трети лица и не носи отговорност за техните изявления/политики за защита на личните данни и за обработването на лични данни, извършвано от тях. В случай, че потребителят напусне уебсайта www.diommi.bg, ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД препоръчва да прочете изявлението/политиките за защита на личните данни на всеки уебсайт, който посещава. Поставянето на тези връзки (линкове) на уебсайта www.diommi.bg се основава на легитимен интерес на ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД за подобряване на услугите му и развиване на дейността му.

ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД декларира, че личните данни на потребителите няма да бъдат използвани за цел, различна от целите, посочени в настоящата Политика за защита на личните данни, без предварително уведомяване на и, когато е необходимо, изрично съгласие от страна на субекта на данните.

ДИОММИ СТАЙЛ ЕООД може да променя настоящата Политика за защита на личните данни по всяко време. Следва да я проверявате редовно за промени.

Настоящата Политиката за защита на личните данни е приложима от: 15.07.2022 г.